mennofund > home

Van harte welkom

Stichting Menno Fund is de beleggingsinstelling voor doopsgezinde gemeenten en instellingen. Door de gezamenlijke inbreng van de deelnemers ontstaat een schaalgrootte waarbij het mogelijk is gebruik te maken van de expertise van professionele vermogensbeheerders en voorwaarden te stellen aan het te voeren beleggingsbeleid. Voor de deelnemers wordt hierdoor ook de beheerstaak van hun vermogen verlicht.

Voor wie is het bedoeld?
Uitsluitend doopsgezinde gemeenten en instellingen kunnen deelnemer worden. Het Menno Fund is opgericht vanuit de gedachte dat het rendement enerzijds kan bijdragen aan het verwezenlijken van extra inspanningen zoals gemeentevernieuwing en -opbouw, maar anderzijds ook eventuele tekorten op de exploitatierekening kan helpen terugdringen.

Het Menno Fund streeft naar een financieel verantwoord en ‘dopers ethisch’ beleid met een goed rendement. Dat betekent dat we niet participeren in fondsen die betrokken zijn bij wapenhandel, mensenhandel, kinderarbeid, milieuvervuilende industrie, grond- en zee-exploitatie en dergelijke. Voor ons is dat, vanuit onze doopsgezinde achtergrond, vanzelfsprekend. Het beleggingsbeleid wordt bepaald in overleg met de deelnemers.

Beleggen is een vak apart. Daarom laten wij het vermogen beheren door een betrouwbare en ervaren partij, een professionele beleggingsinstelling die dat vanuit haar expertise kan doen. Het bestuur van het Menno Fund houdt er toezicht op dat dit gebeurt op een wijze die past bij ons beleid en onze doelstellingen.

Uitgelicht

Doopsgezind NL februari-maart 2020

Doopsgezind NL februari-maart 2020
‘Geen vinger is hetzelfde’. Salem Jabra over zijn vlucht uit Syrië, anders zijn en de tijd tussen oud- en nieuw leven in een land dat je niet kent. Drie jonge vrouwen over hun zwangerschapsverlof, de kunst van het wachten in ‘En Attendant Godot’ van Samuel Beckett en nog veel meer. Het nieuwe nummer van Doopsgezind NL heeft als thema ‘tussentijd’ Lees meer >>


Actueel

 
 
     
  Meer informatie     ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl