> beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid

Uitgangspunt/ doelstelling

Uitgangspunt is om het vermogen op lange termijn, rekening houdend met inflatie, in stand te houden. Het Menno Fund streeft ernaar om, op langere termijn, een redelijk rendement te realiseren en is zich bewust van de beleggingsrisico’s en dat daardoor de rendementen zeker op korte termijn sterk kunnen fluctueren. Door veel ( kleinere) vermogens gezamenlijk te beleggen, houden we de kosten voor de individuele deelnemers laag. Dat dient het belang van de deelnemers op lange termijn het best.

Beleggingsprofiel

Het beleggingsprofiel betreft de verhouding tussen risicodragende (aandelen) en risico mijdende beleggingen (obligaties en liquiditeiten).
De Stichting Menno Fund heeft gekozen om te beleggen volgens een relatief defensief beleggingsprofiel,  met een kleiner deel (40%) risicodragende beleggingen (aandelen) en een groter deel (60%) risicomijdende beleggingen (obligaties).  Deze strategie heeft tot doel om een acceptabel rendement te realiseren binnen de mogelijkheden van een aanvaardbaar beleggingsrisico. Dit past over het algemeen goed aan bij de wensen van de (potentiële) individuele deelnemers.
De verdeling tussen risicodragende en risicomijdende beleggingen wordt binnen een vooraf vastgelegde bandbreedte gehouden( zie onderstaande tabel):

  laag     middenweging hoog
 Risicodragende beleggingen  25% 40% 55%
Risicomijdende beleggingen 45% 60% 75%

Herbalanceren van de portefeuille

Wanneer er afwijking van tien procentpunten buiten deze bandbreedte optreedt neemt de bank contact op met het bestuur . Het is beleid van het Menno Fund om de portefeuille dan te herbalanceren naar de “middenweging”. Ook op de twee momenten dat deelnemers kunnen storten of onttrekken( 1 januari en 1 juli) zal de portefeuille worden geherbalanceerd naar de ”middenweging”

Inrichting en beheer Portefeuille: Passief beleggingsbeleid

Het Menno Fund doet aan “passief vermogensbeheer”. Dat betekent dat er in principe  alleen transacties worden uitgevoerd wanneer het gaat om de beleggingen binnen het profiel te houden en bij stortingen en onttrekkingen van de deelnemers .Een dergelijke benadering is in de ogen van het bestuur de meest effectieve en goedkope manier om de beleggingsdoelstelling te behalen.  In het verleden is voldoende gebleken dat op deze manier tegen lage kosten een acceptabel rendement wordt bereikt en de neerwaartse risico's beperkt blijven. De aandelen worden ingevuld met behulp van beleggingsfondsen met een uitgesproken voorkeur voor index-trackers of indexfondsen passieve obligatiefondsen of obligatietrackers. In beginsel zijn de risicomijdende beleggingen in Euro's zodat daar geen extra valutarisico wordt gelopen. Meer kunt u lezen in het beleggingsstatuut [link naar document, of document achter aparte tab]. 

 
Meer informatie   ANBI-register
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl