> uitgangspunten

Uitgangspunten

De portefeuille van Stichting Menno Fund bestaat volledig uit beleggingen die als duurzaam worden gekwalificeerd aan de hand van expliciet en onafhankelijk vastgestelde criteria. Beleggingen worden gedaan in beleggingsfondsen die ondernemingen vermijden waarvan onder andere bekend is dat zij betrokken zijn bij de productie van wapen- en/of oorlogstuig, bij dierproeven voor niet-medische toepassingen, bij de productie van niet-duurzame goederen, zoals bijv. tabaksartikelen, gebruik maken van kinderarbeid, of activiteiten hebben in landen met een repressief regime. Duurzaam beleggen stimuleert bedrijven om duurzamer te gaan werken. Onder druk van duurzame beleggers wijzigen bedrijven geregeld hun beleid.

beleggingsprofiel

Stichting Menno Fund heeft gekozen voor een defensief beleggingsprofiel van 33% aandelen, 50% obligaties, 7% liquiditeiten en 10% alternatieve beleggingen (o.a. duurzaam vastgoed, micro-financiering). Er mag een afwijking van tien procentpunten optreden; als deze marge overschreden wordt, neemt de bank contact op met het bestuur van het fonds. Belangrijke beleggingsdoelstelling is een stabiele inkomstenstroom uit het vermogen te genereren. Door een laag risicoprofiel aan te houden kan op termijn enige vermogensgroei worden gerealiseerd.

vermogensbeheer

Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management B.V. is de vermogensbeheerder van Stichting Menno Fund. Triodos MeesPierson is opgericht voor duurzaam vermogensbeheer voor particuliere relaties, kerken, stichtingen en instellingen, als dochter van ABN AMRO MeesPierson en Triodos Bank Private Banking. De selectie van duurzame bedrijven voor de beleggingsportefeuille geschiedt op basis van de duurzaamheidsvisie van Triodos MeesPierson en is gebaseerd op uitvoerige analyses van Sustainalytics, een bureau dat in verschillende landen, maar ook in Amsterdam, gevestigd is en bedrijven wereldwijd op duurzaam beleid onderzoekt. De administratie wordt gevoerd door Capital Support Group B.V. te Den Haag.duurzaamheid

beleggingsprofiel

 
Meer informatie   ANBI-register
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl