> hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Per 1 januari en 1 juli is het mogelijk om toe te treden, een extra bijdrage te storten, of (een deel van) het ingelegde vermogen op te nemen. Deze handeling gaat eenvoudig via een formulier dat de deelnemer ingevuld bij Capital Support Group inlevert als begeleiding van de inleg of opname. Ingelegd kan worden een geldbedrag. Maar ook aandelen of obligaties kunnen worden ingebracht, mits deze voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Vanwege het feit dat een belegging in aandelen en obligaties, zoals Stichting Menno Fund doet, fluctuaties in de marktwaarde met zich meebrengt, is het raadzaam om alleen liquiditeiten onder te brengen, waarover niet op korte termijn beschikt moet kunnen worden. Beleggen is een zaak van de (middel)lange termijn.


resultaten

Het gerealiseerde positieve resultaat wordt na vaststelling van de jaarrekening aan het vermogen toegevoegd. Periodiek (2x per jaar) kunnen deelnemers gelden onttrekken aan het Menno Fund.


verslaglegging

Twee keer per jaar, per 1 januari en 1 juli, geeft het administratiekantoor een opgave aan de deelnemers van de waarde van hun inleg per die datum. Eind maart en begin november, vindt een bestuursvergadering plaats, waar de vermogensbeheerder verslag van het gevoerde beheer aan het bestuur doet. Als de situatie dat vereist, wordt er tussentijds door de vermogensbeheerder overleg met het bestuur gevoerd. Zeker één keer per jaar vindt de deelnemersvergadering plaats, waar het jaarverslag over het voorafgaande jaar wordt besproken. Na de bestuursvergadering in het najaar sturen we een nieuwsbrief aan de deelnemers over het beheer sinds de deelnemersvergadering in april en geven we een visie op en verwachting voor de (nabije) toekomst.


toetreden

resultaten

verslaglegging

 
  Meer informatie     ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl