> deelnemen aan het menno fund

Deelnemen aan het Menno Fund

Wie?

Het Menno Fund is een besloten beleggingsfonds. Alleen Doopsgezinde Gemeenten en doopsgezinde (goede doelen) stichtingen die verbonden zijn met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunnen deelnemen. De minimum inleg is €10.000.

Toetreden nieuwe deelnemers

Indien uw gemeente of stichting voldoet aan de toetredingscriteria en belangstelling heeft voor deelname in het Menno Fund dan kunt u per mail contact opnemen met een van de bestuursleden . In principe zal de penningmeester een afspraak met uw bestuur maken om kennis te maken, de opzet en werking van het Menno Fund toelichten, uw vragen beantwoorden en te toetsen of de betreffende gemeenste of stichting voor deelneming in aanmerking komt. 


Bijstorten of onttrekken door bestaande deelnemers

Deelnemers kunnen twee keer per jaar, per 1 januari en per 1 juni, hun belang in het fonds vergroten of verkleinen. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van een standaard formulier dat u op deze site kunt vinden/kunt opvragen bij Capital support. Het Menno Fund keert geen dividend uit. Het beleggingsresultaat komt tot uitdrukking in de waardeontwikkeling van de deelneming. Het eventuele beleggingsrendement kan worden gerealiseerd door een deel van het belang te onttrekken. Voor deze werkwijze is gekozen om de beheer en administratiekosten zo laag mogelijk te houden.

 


toetreden

resultaten

verslaglegging

 
Meer informatie   ANBI-register
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl