> historie

Historie

Op initiatief van de Broederschapsraad van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit is op 27 december 2001 de Stichting Menno Fund opgericht om aan beheerders van zowel grote als kleine vermogens binnen het verband van de doopsgezinde gemeenten in Nederland beleggingsexpertise aan te bieden, die hen helpt een financieel en ‘dopers ethisch’ verantwoord beheer te realiseren.  De Stichting Menno Fund is een onafhankelijke rechtspersoon met eigen statuten en eigen bestuur.

Het Menno Fund is niet vergunningplichtig ingevolge de (Nederlandse) “Wet op het financieel toezicht” en staat om die reden niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

 
Meer informatie   ANBI-register
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl