> organisatie

Organisatie

 
 

Vermogensbeheerder

Insinger Gilissen is in 2016 door bestuur en toenmalige deelnemers na uitvoerig onderzoek aangesteld om de portefeuille binnen de vastgestelde grenzen en voorwaarden te beheren en het bestuur te adviseren.

Insinger Gilissen Bankiers N.V

Insinger Gilissen Bankiers N.V. is een private bank die zich richt op vermogende particulieren en families, stichtingen, verenigingen en institutionele partijen. 
 De bank heeft vestigingen in Amsterdam (hoofdkantoor), Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen en Rotterdam. Insinger Gilissen maakt onderdeel uit van het Europese netwerk van Quintet Private Bank. Een van de specialismen van Insinger Gilissen is het passief beheer  en duurzaam beleggen.

Deelnemersadministratie

De administratie wordt al van af de oprichting gevoerd door Capital Support Group B.V. te Den Haag. 

Accountant

De administrateur produceert elk jaar een jaarrekening. Onze accountant controleert deze jaarrekening en de onderliggende deelnemers administratie voordat deze aan de deelnemers vergadering wordt gepresenteerd en ter goedkeuring wordt voorgelegd.
sinds 2016 word het Menno Fund door MTH Accountants gecontroleerd. 

Bestuur

Het bestuur van het Menno Fund bestaat uit vier personen. Twee van deze bestuursleden worden benoemd door de landelijke broederschapsvergadering van de ADS, twee door de Deelnemers Het bestuur houdt toezicht op en stuurt de werkzaamheden van de bank en de administrateur aan. Jaarlijks in de deelnemersvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de deelnemers. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Adviescommissie

Het bestuur wordt bij haarwerkzaamheden bijgestaan door de advies commissie bestaande uit verschillende specialisten of oud bestuursleden die hiervoor door het bestuur worden uitgenodigd. De adviescommissie heeft uitsluitend een adviserende rol naar het bestuur toe. Het bestuur neemt uiteindelijk de besluiten en legt daarover verantwoording af aan de deelnemers . De leden van de adviescommissie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Informatievoorziening

Twee keer per jaar berekent de administrateur de dan actuele waarde van iedere individuele deelneming. Iedere deelnemer ontvangt daarvan rond 1 januari en 1 juni een bericht.
Het bestuur streeft erna om elk kwartaal een bericht aan de deelnemers uit te laten gaan waarin verslag wordt gedaan van de gang van zaken binnen het fonds, de stand van economie en markten en de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille.

Eén keer per jaar vindt een deelnemersvergadering plaats waar in ieder geval het jaarverslag, het afgelopen beleggingsjaar worden besproken en het bestuur verantwoording aflegt over het voorgaande jaar.

 
Meer informatie   ANBI-register
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl