> duurzaamheid

Duurzaamheid

De beleggingen van Stichting Menno Fund worden geselecteerd op basis van duurzaamheids- en sociale criteria en goed bestuur en niet alleen op economisch rendement. Beleggen in sociaal- en milieubewuste ondernemingen past bij een manier van leven met aandacht voor het goed voor de wereld en de mensen die haar bewonen, en sluit aan bij onze doopsgezinde achtergrond en waarden. 

Ondernemingen die zich bezighouden met de productie van wapensystemen, de productie van tabak of met gokactiviteiten worden per definitie uitgesloten. In ondernemingen die rechten van de mens en specifiek de rechten van het kind schenden, die betrokken zijn bij corruptie of bij zware vormen van milieuvervuiling zal niet worden belegd. Indien deze zaken aan het licht komen bij beleggingen die reeds in portefeuille zijn, zullen deze worden verkocht. Bij de keuze van indexfondsen en/of trackers kan de samenstelling niet direct worden beïnvloed. Daar waar mogelijk voldoen deze producten aan de gestelde duurzaamheidscriteria. De portefeuille van het Menno Fund bestaat in principe geheel uit duurzame beleggingen. De focus ligt dus niet op het onder alle omstandigheden behalen van maximale winst  Duurzaam beleggen komt voort uit onze waarden en kijk op de wereld en het stimuleert in de praktijk ook bedrijven om duurzamer te gaan werken. Onder druk van duurzame beleggers blijken bedrijven geregeld hun beleid in goede zin aan te passen. Ook dat zien wij als een vorm van rendement.

 
Meer informatie   ANBI-register
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl