menno fund > home

Van harte welkom

Stichting Menno Fund is de beleggingsinstelling voor doopsgezinde gemeenten en instellingen. Door de gezamenlijke inbreng van de deelnemers ontstaat een schaalgrootte waarbij het mogelijk is gebruik te maken van de expertise van professionele vermogensbeheerders en voorwaarden te stellen aan het te voeren beleggingsbeleid. Voor de deelnemers wordt hierdoor ook de beheerstaak van hun vermogen verlicht.

Voor wie is het bedoeld?
Uitsluitend doopsgezinde gemeenten en instellingen kunnen deelnemer worden. Het Menno Fund is in 2001 opgericht vanuit de gedachte dat het rendement enerzijds kan bijdragen aan het verwezenlijken van extra inspanningen zoals gemeentevernieuwing en -opbouw en anderzijds ook eventuele tekorten op de exploitatierekening kan helpen terugdringen.

Het Menno Fund streeft naar een financieel verantwoord en ‘dopers ethisch’ beleid met een voor de langere termijn goed rendement. Dus dopers, degelijk en duurzaam beleggen. Dat betekent dat we niet participeren in fondsen die betrokken zijn bij wapenhandel, mensenhandel, kinderarbeid, milieuvervuilende industrie, grond- en zee-exploitatie en dergelijke. Voor ons is dat, vanuit onze doopsgezinde achtergrond, vanzelfsprekend. Het beleggingsbeleid wordt bepaald in overleg met de deelnemers en is vastgelegd in ons beleggingsstatuut.

Beleggen is een vak apart. Daarom laten wij het vermogen beheren door een betrouwbare en ervaren partij, een professionele beleggingsinstelling die dat vanuit haar expertise kan doen. Het bestuur van het Menno Fund houdt er toezicht op dat dit gebeurt op een wijze die past bij ons beleid en onze doelstellingen.

 
 
     
Meer informatie   ANBI-register
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl