Informatieplicht deelnemers

De dossiers van de deelnemers vormen naast het kennismakingsgesprek de basis voor het bestuur om in het kader van de zorgplicht een oordeel te vormen of de risico’s van deelname in het Menno Fund voor iedere individuele deelnemer (nog) passend zijn.

Nieuwe deelnemers

Nieuwe deelnemers kunnen gebruik maken van onze diensten nadat zij de benodigde informatie hebben aangeleverd; deze door ons is gecontroleerd vanwege onze zorgplicht; en de deelnemer is geaccepteerd door het Menno Fund. Zie hiervoor hetgeen op de pagina Deelnemer worden is vermeld.

Bestaande deelnemers

Bestaande deelnemers dienen de aangeleverde informatie actueel te houden. Dat betekent dat op tijd moeten worden gemeld:

  • Wijzigingen in samenstelling van uw kerkenraad of bestuur
  • Wijzigingen in uw statuten of reglement
  • De door uw ledenvergadering goedgekeurde jaarrekening van het afgelopen jaar
  • Adreswijzigingen van uw contactpersoon voor het Menno Fund (adres, telefoon, mail)
  • Adreswijzigingen van uw instelling of gemeente of van registratie bij Kamer van Koophandel

Deze gegevens stuurt u rechtstreeks naar onze Deelnemersadministratie

Tijdig aanleveren

Wij verzoeken deelnemers goede nota te nemen van bovenstaande informatieplicht en stukken tijdig aan te leveren bij wijzigingen. Deelnemers die niet aan de informatieplicht voldoen moeten uiteindelijk het fonds verlaten.