Duurzaamheid

Visie

De beleggingen van het Menno Fund worden geselecteerd op basis van duurzaamheidscriteria en niet alleen op economisch rendement. Beleggen in sociaal- en milieubewuste ondernemingen past bij een manier van leven met aandacht voor het goed voor de wereld en de mensen die haar bewonen en sluit aan bij onze doopsgezinde achtergrond en waarden. 

Duurzaam beleggen komt voort uit onze waarden en kijk op de wereld en het stimuleert in de praktijk ook bedrijven om duurzamer te gaan werken. Onder druk van duurzame beleggers blijken bedrijven geregeld hun beleid in goede zin aan te passen. Ook dat zien wij als een vorm van rendement.

Fondsen

Bij de keuze van indexfondsen en/of trackers kan de samenstelling niet direct worden beïnvloed. Daar waar mogelijk voldoen deze producten aan de gestelde duurzaamheidscriteria. De portefeuille van het Menno Fund bestaat geheel uit duurzame beleggingen. De focus ligt dus niet op het onder alle omstandigheden behalen van maximale winst.

Uitsluitingen

Ondernemingen die zich bezighouden met de productie van wapensystemen, de productie van tabak of met gokactiviteiten worden per definitie uitgesloten. In ondernemingen die rechten van de mens en specifiek de rechten van het kind schenden, die betrokken zijn bij corruptie of bij zware vormen van milieuvervuiling wordt niet belegd. Indien deze zaken aan het licht komen bij beleggingen die reeds in portefeuille zijn, worden deze verkocht.