Kosten

Kosten zijn van grote invloed op het beleggingsresultaat dat op lange termijn kan worden behaald. De opzet van het Menno Fund is erop gericht om de kosten voor de deelnemers tot een minimum te beperken en daardoor het beleggingsrendement te vergroten. 

De kosten van het Menno Fund komen ten laste van het beleggingsresultaat en worden niet separaat aan de individuele deelnemers doorbelast. Inleggen en opnemen is kosteloos.

Over de afgelopen jaren was de kostenratio ongeveer 0,45%, dat is aanzienlijk lager dan de gebruikelijke kosten die door banken en vergelijkbare fondsen in rekening worden gebracht.