Deelnemer worden

foto: vertegenwoordigers van de deelnemers van het Menno Fund en het bestuur bijeen – januari 2023

Voor wie?

Het Menno Fund is een besloten beleggingsfonds. Alleen doopsgezinde gemeenten en doopsgezinde instellingen die verbonden zijn met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunnen deelnemen. De minimale inleg is €10.000.

Kennismaking met het Menno Fund

Indien uw gemeente of stichting voldoet aan de toetredingscriteria en belangstelling heeft voor deelname in het Menno Fund dan kunt u per mail contact opnemen met het bestuur  via contact@mennofund.nl. Het bestuur maakt dan een afspraak met u om kennis te maken, de opzet en werking van het Menno Fund toe te lichten, uw vragen te beantwoorden en te toetsen of uw gemeente of instelling voor deelneming in aanmerking komt. 

Deelnemer worden

Indien uw gemeente of instelling na kennismaking besluit deelnemer te worden van het Menno Fund ontvangt u van ons een aanmeldingsformulier en overzicht van de aan te leveren documenten zoals uw statuten/reglement, een recent jaarverslag en verklaring van de herkomst van het vermogen en identificatiebewijzen van uw bestuurders. Capital Support beoordeelt deze gegevens. Na akkoord bevestigt het bestuur aan u uw deelname en zal het een stortingsformulier beschikbaar stellen.

Bijstorten en onttrekken

Deelnemers kunnen twee keer per jaar, per 1 januari en per 1 juli, hun belang in het fonds vergroten of verkleinen. Opdrachten voor stortingen en opnames dienen voor 10 juni en 10 december te worden ingediend. Een formulier daarvoor kunt u opvragen bij Capital Support. Het Menno Fund keert geen dividend uit. Het beleggingsresultaat komt tot uitdrukking in de waardeontwikkeling van de deelneming. Het eventuele beleggingsrendement kan worden gerealiseerd door een deel van het belang te onttrekken. Voor deze werkwijze is gekozen om de beheer en administratiekosten zo laag mogelijk te houden.