Beleggingsbeleid

Doelstelling

Uitgangspunt is om het vermogen op lange termijn in stand te houden, rekening houdend met inflatie. Het Menno Fund streeft ernaar om, op langere termijn, een redelijk rendement te realiseren en is zich bewust van de beleggingsrisico’s en dat daardoor de rendementen zeker op korte termijn sterk kunnen fluctueren. Door veel (kleinere) vermogens gezamenlijk te beleggen, houden we de kosten voor de individuele deelnemers laag. Dat dient het belang van de deelnemers op lange termijn het best.

Beleggingsprofiel

Het beleggingsprofiel betreft de verhouding tussen risicodragende (aandelen) en risicomijdende beleggingen (obligaties en liquiditeiten).
De Stichting Menno Fund heeft gekozen om te beleggen volgens een relatief defensief beleggingsprofiel, met een kleiner deel (40%) risicodragende beleggingen (aandelen) en een groter deel (60%) risicomijdende beleggingen (obligaties). Deze strategie heeft tot doel om een acceptabel rendement te realiseren binnen de mogelijkheden van een aanvaardbaar beleggingsrisico. Dit past over het algemeen goed aan bij de wensen van de (potentiële) individuele deelnemers.
De verdeling tussen risicodragende en risicomijdende beleggingen wordt binnen een vooraf vastgelegde bandbreedte gehouden (zie onderstaande tabel):

 laag    middenweginghoog
Risicodragende beleggingen 25%40%55%
Risicomijdende beleggingen45%60%75%

Herbalanceren van de portefeuille

Wanneer er afwijking van tien procentpunten buiten deze bandbreedte optreedt neemt de vermogensbeheerder contact op met het bestuur. Het is beleid van het Menno Fund om de portefeuille dan te herbalanceren naar de “middenweging”. Ook op de twee momenten dat deelnemers kunnen storten of onttrekken (1 januari en 1 juli) zal de portefeuille worden geherbalanceerd naar de ”middenweging”.

Inrichting en beheer portefeuille: passief beleggingsbeleid

Het Menno Fund doet aan “passief vermogensbeheer”. Dat betekent dat er in principe alleen transacties worden uitgevoerd bij stortingen en onttrekkingen van de deelnemers en om de beleggingen binnen het profiel te houden. Dit is de meest effectieve en goedkope manier om de beleggingsdoelstelling te behalen. In het verleden is voldoende gebleken dat op deze manier tegen lage kosten een acceptabel rendement wordt bereikt en de neerwaartse risico’s beperkt blijven. De aandelen worden ingevuld met beleggingsfondsen met een uitgesproken voorkeur voor index-trackers of indexfondsen passieve obligatiefondsen of obligatietrackers. In beginsel zijn de risicomijdende beleggingen in euro’s zodat daar geen extra valutarisico wordt gelopen.

Het Menno Fund kent bepaalde toetredingscriteria, de tekst op deze pagina is geen aanbod of prospectus. Zie voor het toetredingsbeleid de pagina deelnemer worden.