Vermogensbeheer

Index People B.V. is in 2022 door bestuur en deelnemers aangesteld om de portefeuille binnen de vastgestelde grenzen en voorwaarden te beheren en het bestuur te adviseren. In 2023 is tevens met ING Private Banking een samenwerking gesloten voor een beperkt deel van de portefeuille.

Index People

Lichtfabriekplein 1 | 2031 TE Haarlem | 023 711 44 16
info@indexpeople.nl | www.indexpeople.nl

Frederik Kooij, Vermogensbeheerder Institutioneel van Index People

ING Private Banking

Herengracht 580 | 1017 CJ Amsterdam
www.ing.nl/private-banking