Dopers beleggen

Stichting Menno Fund is de beleggingsinstelling voor doopsgezinde gemeenten en instellingen. Door de gezamenlijke inbreng van de deelnemers ontstaat een schaalgrootte waarbij het mogelijk is gebruik te maken van de expertise van professionele vermogensbeheerders en voorwaarden te stellen aan het te voeren beleggingsbeleid. Voor de deelnemers wordt hierdoor ook de beheerstaak van hun vermogen verlicht.

Dopers ethisch beleggen

Het Menno Fund streeft naar een financieel verantwoord en ‘dopers ethisch’ beleid met een voor de langere termijn goed rendement. Dus dopers, degelijk en duurzaam beleggen. Dat betekent dat we niet participeren in fondsen die betrokken zijn bij wapenhandel, mensenhandel, kinderarbeid, milieuvervuilende industrie, grond- en zee-exploitatie en dergelijke. Voor ons is dat, vanuit onze doopsgezinde achtergrond, vanzelfsprekend. Het beleggingsbeleid wordt bepaald in overleg met de deelnemers en is vastgelegd in ons beleggingsstatuut.

Expertise voor verantwoord beheer

Op initiatief van de Broederschapsraad van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit is op 27 december 2001 de Stichting Menno Fund opgericht om aan beheerders van zowel grote als kleine vermogens binnen het verband van de doopsgezinde gemeenten in Nederland beleggingsexpertise aan te bieden, die hen helpt een financieel en ‘dopers ethisch’ verantwoord beheer te realiseren.  

Besloten karakter

Vanwege het besloten karakter is het Menno Fund niet vergunningplichtig ingevolge de (Nederlandse) “Wet op het financieel toezicht” (Wft) en staat daarom niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft op 16 april 2020 formeel de vrijstelling van de vergunningsplicht toegekend. 

Voor wie is het bedoeld?

Uitsluitend doopsgezinde gemeenten en instellingen aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunnen deelnemer worden. Het Menno Fund is opgericht vanuit de gedachte dat het rendement enerzijds kan bijdragen aan het verwezenlijken van extra inspanningen zoals gemeentevernieuwing en -opbouw en anderzijds ook eventuele tekorten op de exploitatierekening kan helpen terugdringen.

Beleggen is een vak apart

Daarom laten wij het vermogen beheren door een betrouwbare en ervaren partij, een professionele beleggingsinstelling die dat vanuit haar expertise kan doen.

De Stichting Menno Fund is een onafhankelijke rechtspersoon met eigen statuten en een eigen bestuur. Het bestuur van het Menno Fund houdt er toezicht op dat dit gebeurt op een wijze die past bij ons beleid en onze doelstellingen.

Het Menno Fund kent bepaalde toetredingscriteria, de tekst op deze pagina is geen aanbod of prospectus. Zie voor het toetredingsbeleid de pagina deelnemer worden.